Na MPSV ČR se 6. 5. 2014 poprvé sejde meziresortní odborná komise. Členy komunikační platformy budou zástupci ministerstva práce, pro místní rozvoj, vnitra, zdravotnictví, průmyslu i zástupci z Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a dalších občanských iniciativ a neziskových organizací.

Zákon o sociálním bydlení patří mezi priority ministryně práce a sociálních věcí M. Marksové, a ta chce proces vzniku a schválení zákona urychlit. Pokud se  podaří najít politickou shodu, mohl by vejít v platnost dřív, než je uvedeno v legislativním plánu vlády.

Zákon umožní fungování sociálního bydlení, a to jak prostřednictvím nové výstavby, tak využitím stávajícího bytového fondu obcí a ostatních pronajímatelů.

Podle náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku Zuzany Jentschke Stőcklové musí sociální bydlení znamenat opravdu důstojné a dostupné bydlení, ne ubytování. Náklady na bydlení v posledních letech rostou rychleji než mzdy. Každý rok se tak zvyšuje počet příjemců sociálních dávek. Příspěvek na bydlení pobíralo v roce 2013 v průměru téměř 194 tisíc lidí, doplatek na bydlení 65 tisíc občanů.

Zdroj: Health and Social Insider Monitor (HaSIM)

Odkaz: http://www.hasim.cz//content/zakon-o-socialnim-bydleni-0